TIN TRONG TỈNH

Hạ Hòa: Hoàn thành sáp nhập khu dân cư, chi bộ

01/10/2019 18:51 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đến hết tháng 9/2019, huyện Hạ Hòa đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư và chi bộ trên địa bàn huyện.


sap-nhap-1.jpg
Lễ công bố sáp nhập khu dân cư, chi bộ tại xã Ấm Hạ
Đến nay, huyện Hạ Hòa đã sáp nhập 87 khu dân cư thành 43 khu dân cư mới theo đúng kế hoạch. Hiện tại, huyện có 250 khu dân cư, giảm được 44 khu dân cư, chi bộ so với trước.
Sau sáp nhập, các khu dân cư đều đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ dân theo quy định.
Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã tổ chức kiện toàn, cử Trưởng khu dân cư lâm thời, chỉ định Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư đảm bảo tinh gọn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Việc sáp nhập khu là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng cán bộ hưởng phụ cấp từ ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới.
Sau khi sáp nhập khu đảm bảo chuyển giao cơ sở vật chất và hoạt động của khu mới để phục vụ hoạt động của cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Các khu dân cư được thành lập mới bắt đầu hoạt động từ ngày 1/10/2019.

Anh Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)