THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

01/10/2019 18:53 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành phải đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, cần xây dựng kế hoạch với các mục tiêu cụ thể; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông bền vững, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế, xử lý vi phạm, bảo đảm mọi hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông phải được phát hiện và xử lý nghiêm. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về hạ tầng, tổ chức giao thông, các “điểm đen” về tai nạn giao thông
Sở Giao thông vận tải thường xuyên rà soát, kịp thời, khắc phục những yếu tố gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ; các điểm đen giao thông, các sự cố giao thông, đường sắt, đường thủy nội bảo đảm phù hợp, an toàn cho hoạt động vận tải; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; tăng thời lượng và đa dạng hóa hình thức giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông ở tất cả các cấp học. Phối hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động đưa đón, vận chuyển học sinh bằng xe ô tô. Yêu cầu các cơ sở giáo dục có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải có đầy đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật; quy định rõ những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Duy trì, phát triển đa dạng các phong trào quần chúng, mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư.
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, chấp hành nghiêm túc.
UBND các huyện, thành, thị bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch cụ thể và tăng cường các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc có văn bản chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương. Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp huyện, nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trạt tự, an toàn giao thông trên địa bàn; nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở địa phương.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)