Thông báo

Lấy ý kiến nhân dân đối với khen thưởng cấp Nhà nước

20/09/2019 11:04 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Căn cứ Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng, quy định "bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương".


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ huyện Lâm Thao có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua" Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Thường Hội đồng TĐKT tỉnh) trước ngày 24/9/2019.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)