THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

18/09/2019 14:29 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, phân cấp cho UBND cấp huyện chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. Phân cấp cho UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp III, cấp IV do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
Phân cấp cho UBND cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III trên địa bàn; thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2019.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)