THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà

18/09/2019 14:06 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15//2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.


Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, chủ đầu tư và UBND thị xã Phú Thọ hướng dẫn, đôn đốc và giám sát chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)