KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Chủ động trong kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia

30/08/2019 07:54 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Chính thức khai trương vào ngày 12/3/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia được xem là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. Để chủ động triển khai thực hiện tốt việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chính thức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính của tỉnh đối với toàn bộ các văn bản (không phát hành văn bản giấy), trừ văn bản chế độ mật, hồ sơ dự án, tài liệu nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ ngày 16/8/2019. Trường hợp phải in văn bản điện tử có ký số ra bản giấy để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị tự thực hiện sao y (nếu cần thiết).


gui-nhan-VB-dien-tu.jpg
Cán bộ Sở TT&TT triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia
Gửi, nhận văn bản điện tử đạt 81%
Đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước (Quyết định số 28). Theo đó, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và 49 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong nội bộ tỉnh được thường xuyên và nề nếp.
Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ; văn bản số 343/VP-KGVX ngày 27/5/2019 về việc triển khai thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số; văn bản số 3016/UBND-KGVX ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phát hành văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính, UBND các huyện, thành, thị của tỉnh. Theo các văn bản trên, các văn bản do UBND tỉnh gửi, nhận trên phần mềm đều thực hiện ký số điện tử của cơ quan do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp.
UBND tỉnh đã giao Sở TT&TT phối hợp với VNPT xây dựng và nâng cấp, chuẩn hóa phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (QLVB&ĐH) đảm bảo đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Phần mềm cài đặt, nâng cấp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ phiên bản VersioniOffice 3.0 lên phiên bản VersioniOffice 4.0, có hỗ trợ phiên bản cho điện thoại di động, máy tính bảng. Qua đó, tạo sự tiện lợi trong việc tra cứu văn bản, điều hành, xử lý văn bản mọi lúc mọi nơi.
Tỉnh cũng đã triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản thành 3 đợt, đợt 1 từ ngày 9/4 - 10/5/2019; đợt 2 từ ngày 1/6 - 15/6/2019 và đợt 3 từ ngày 4/7 - 5/8/2019.
Trong thời gian thử nghiệm từ ngày 4/7 - 5/8/2019 có tổng số 32.680 văn bản được chuyển trên hệ thống; số văn bản chuyển thực hiện 26.591 văn bản (đạt 81%) tổng số văn bản của các cơ quan, đơn vị; tổng số văn bản chuyển nhận ngoài cơ quan là 4.593 văn bản; văn bản trao đổi nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đạt 2.698 văn bản.
Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng
Cùng với việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, thì việc thực hiện nhiệm vụ quản lý chứng thư số trên địa bàn cũng được tập trung triển khai. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã cấp phát tổng cộng 2.537 chữ ký số (Trong đó, chữ ký số cá nhân là 2.028; chữ ký số cấp cho tổ chức là 509). Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về vấn đề này, Sở TT&TT đã tiếp nhận, bàn giao, hướng dẫn sử dụng chứng thư số cho 204 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã tập huấn hướng dẫn sử dụng, bàn giao chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các đơn vị trong quá trình ứng dụng chữ ký số vào các giao dịch điện tử. Đến nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã sử dụng có hiệu quả chữ ký số để gửi, nhận văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; 100% các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng chữ ký số để thực hiện các giao dịch  điện tử trong các lĩnh vực như Thuế, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc và các giao dịch điện tử khác qua mạng.
can-bo-so-trien-khai-du-an-CNTT.jpg
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn CNTT tại huyện Thanh Sơn
Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Quyết định 28 cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, trang thiết bị CNTT tại một số xã trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, trình độ tin học một số cán bộ công chức xã chưa đồng đều nên còn khó khăn trong việc triển khai các ứng dụng CNTT trên địa bàn. Việc ứng dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong liên thông văn bản điện tử đã ứng dụng tại các đơn vị nhưng chưa nhiều và thường xuyên, chủ yếu tập trung ở các chức danh lãnh đạo. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội chưa sử dụng hệ thống nên chưa thực hiện chuyển, nhận văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia.
Theo đồng chí Phó Giám đốc Sở TT&TT Lê Quang Thắng: Sở TT&TT tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện phần mềm QLVB&ĐH để tăng cường sử dụng giao dịch điện tử, cải thiện chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết công việc và tiết kiệm các nguồn lực. Đồng thời, Sở cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số. Trong quá trình triển khai, Sở sẽ tiếp thu ý kiến phản ánh của các đơn vị về một số vướng mắc để việc triển khai thực hiện trong thời gian tới được thống nhất và hiệu quả.
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)