KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Phú Thọ dẫn đầu bảng xếp hạng an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan Nhà nước năm 2019

27/08/2019 17:31 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan Nhà nước năm 2019 (Chỉ số PSI). Với 0,8831 điểm, UBND tỉnh Phú Thọ dẫn đầu trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.


Cổng.jpg
Giao diện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bảng xếp hạng chung cho thấy, 5 tỉnh, thành phố đứng đầu gồm: UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hồ Chính Minh, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND tỉnh Quảng Ngãi là những đơn vị quan tâm đầu tư về công nghệ thông tin, an toàn thông tin lớn trong cả nước, các chính sách quản lý vận hành hệ thống được chú trọng thực hiện.
Theo bảng xếp hạng, Phú Thọ có điểm ở chỉ số đảm bảo an toàn môi trường vật lý cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố cả nước (1,0000 điểm). Các chỉ số còn lại đều ở mức tốt và khá: Chỉ số an toàn Cổng/Trang thông tin điện tử 0,8816 điểm, xếp thứ 10; Chỉ số kiểm tra trực tiếp 0,9035 điểm, xếp thứ 11; Chỉ số chính sách và nhân lực 0,7067 điểm, xếp thứ 34.
Cổng/Trang thông tin điện tử là một trong những hệ thống thông tin quan trọng nhất của cơ quan, tổ chức Nhà nước, là giao diện giao tiếp và cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Năm 2019 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các Tổng cục, Cục và các Tập đoàn kinh tế lớn.
BXH.jpg
10 địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng an toàn thông tin của Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan Nhà nước năm 2019
Hệ thống chỉ tiêu xếp hạng mức độ an toàn thông tin của các Cổng/Trang thông tin điện tử năm 2019 dựa trên 2 nguồn thông tin dữ liệu chính. Một là tổng hợp từ phiếu khảo sát do đơn vị cung cấp (chiếm trọng số 50%) gồm 3 chỉ số chính là: chính sách và nhân lực an toàn thông tin cho Cổng (26 chỉ tiêu); biện pháp an toàn môi trường vật lý cho Cổng (10 chỉ tiêu) và biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng (21 chỉ tiêu).
Hai là kết quả kiểm tra đánh giá kỹ thuật do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thực hiện (chiếm trọng số 50%), gồm 2 chỉ số chính là: kiểm tra an toàn thông tin cho phần mềm và ứng dụng web (11 nhóm chỉ tiêu) và kiểm tra an toàn thông tin cho máy chủ web (4 nhóm chỉ tiêu).
Khánh Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)