THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

14/08/2019 08:33 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)