TIN TRONG TỈNH

HĐND các địa phương tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

13/08/2019 16:03 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12,13/8, HĐND các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hòa và thị xã Phú Thọ tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.


* HĐND huyện Thanh Ba khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
image001_335.jpg
                                             Các đại biểu dự kỳ họp      
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; kết quả lấy ý kiến cử tri và đại biểu HĐND xã về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Thanh Ba; thông qua tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện.
Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Ba.
Theo đề án của UBND huyện, trong giai đoạn 1 năm 2019 - 2021 huyện Thanh Ba tiến hành sắp xếp, sáp nhập 12 xã không đạt các tiêu chuẩn về dân số và diện tích tự nhiên thành 4 xã mới là xã Quảng Yên, Hanh Cù, Mạn Lạn và Hoàng Cương. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại các đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập đạt trên 99%. Các xã cũng đã tiến hành họp HĐND để thông qua đề án sắp xếp 12 xã thành 4 xã theo đúng quy định; kết quả tỷ lệ biểu quyết của đại biểu HĐND các xã đạt trên 96%.
* HĐND huyện Đoan Hùng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.
image003_214.jpg
Quang cảnh kỳ họp
Ngay sau khi có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, huyện Đoan Hùng đã tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lập phương án và triển khai lấy ý kiến cử tri. Các xã được lấy ý kiến đều đạt từ 93% trở lên nhất trí về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính không đảm bảo các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên với các xã khác.
Theo đề án, trong giai đoạn này huyện Đoan Hùng sắp xếp, sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 3 đơn vị mới gồm: Sáp nhập các xã Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan thành xã mới dự kiến lấy tên là xã Hùng Xuyên; trụ sở làm việc chính đặt tại xã Nghinh Xuyên. Sáp nhập các xã Phú Thứ, Đại Nghĩa, Hữu Đô thành xã mới dự kiến lấy tên là xã Hợp Nhất; trụ sở làm việc chính tại xã Đại Nghĩa; sáp nhập các xã Quế Lâm, Phương Trung và Phong Phú thành xã mới dự kiến lấy tên là xã Phú Lâm; trụ sở làm việc chính đặt tại xã Phương Trung.
image005_127.jpg
Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua tờ trình Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.
* HĐND huyện Hạ Hòa khóa XIX tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021.
image007_71.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp
Theo Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hạ Hòa giai đoạn 2019 - 2021, Hạ Hòa có 19 xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đạt 99,39%.
Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hạ Hòa.
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Hạ Hòa đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Đặng Minh Đức - Nguyên Trưởng Công an huyện với lý do chuyển công tác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Lâm Văn Vinh - Trưởng Công an huyện.
* HĐND thị xã Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về Đề án giải thể phường Trường Thịnh để sáp nhập vào xã Thanh Minh, phường Hùng Vương và phường Phong Châu.
image009_41.jpg
Quang cảnh kỳ họp
Qua rà soát thực trạng các đơn vị hành chính theo quy định của trung ương và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, thị xã Phú Thọ đã xây dựng Đề án giải thể phường Trường Thịnh để sáp nhập vào 3 đơn vị xã, phường liền kề. Phường Trường Thịnh có vị trí địa lý phức tạp, với 3 cụm khu dân cư riêng biệt, nằm rải rác, xen kẽ giữa các xã, phường trên toàn địa bàn thị xã. Sau giải thể, toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các khu 1, 2, 3 và một phần khu 7 được sáp nhập vào phường Hùng Vương; khu dân cư số 5 sáp nhập vào xã Thanh Minh; các khu 8, 9 và một phần của khu 7 sáp nhập vào phường Phong Châu. Số cán bộ, công chức của phường Trường Thịnh sẽ được sắp xếp, điều chuyển sang các đơn vị hành chính khác còn thiếu, phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm.
Như vậy, sau sắp xếp, sáp nhập thị xã Phú Thọ còn 9 đơn vị hành chính gồm 4 phường, 5 xã đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính loại III.
Quá trình triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và kết quả có 98,4% cử tri các địa phương đồng ý giải thể phường Trường Thịnh để sáp nhập vào xã Thanh Minh, phường Hùng Vương và phường Phong Châu. HĐND 4 xã, phường thực hiện sắp xếp đã họp và thống nhất thông qua Đề án với tỷ lệ đồng thuận 100% đại biểu dự họp.
Trên tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND thị xã đã thảo luận, đề xuất một số biện pháp, giải pháp sau giải thể, sáp nhập nhằm ổn định bền vững về an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.
Tại kỳ họp HĐND thị xã, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết về việc giải thể phường Trường Thịnh để sắp xếp, sáp nhập vào xã Thanh Minh, phường Hùng Vương và phường Phong Châu.
CTV
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)