VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của tỉnh Phú Thọ thấp thứ 3 khu vực miền núi Đông Bắc

13/08/2019 16:00 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Theo “Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020” của 63 tỉnh, thành phố của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnhPhú Thọ thấp thứ 3 trong 11 tỉnh khu vực miền núi Đông Bắc.


Tùng-Khê-3_1.jpg
Nhờ có 2 con đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, gia đình chị Nguyễn Thị San ở khu 6, xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê đã thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo của xã trong năm 2018
Năm 2018, cả nước có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,23%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4,95%. Tỉnh Điện Biên có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (37,08), thấp nhất là thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (0%).
Trong 11 tỉnh khu vực miền núi Đông Bắc gồm có: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bắc Cạn thì tỉnh Phú Thọ có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 3, sau Quảng Ninh và Thái Nguyên, tỷ lệ hộ cận nghèo thấp thứ 2, sau Quảng Ninh.
Năm 2018, tỉnh Phú Thọ có 28.667 hộ nghèo, chiếm 7,09%; số hộ cận nghèo là 26.134 hộ, chiếm 6,46%. Trong đó 27.531/28.667 hộ nghèo ở khu vực nông thôn; 9.177/28.667 hộ nghèo là dân tộc thiểu số.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đánh giá về mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo toàn quốc năm 2018, các hộ nghèo của tỉnh Phú Thọ thiếu hụt nhiều nhất về chỉ tiêu hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 61,1% và tiếp cận bảo hiểm y tế là 43,54%.
Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hằng năm giảm đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo phát sinh còn cao (năm 2018 hộ nghèo phát sinh 9,2%, hộ cận nghèo phát sinh 27,3%). Huyện Tân Sơn đã được công nhận thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhưng thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ bằng 50% thu nhập bình quân đầu người/năm của tỉnh (20 triệu đồng/người/năm). Việc triển khai thực hiện chính sách về giảm nghèo chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành.
Trong thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương; tập trung, quyết liệt trong tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân. Khắc phục tình trạng không tập trung, dứt điểm trong bố trí kinh phí đầu tư cho các công trình hạ tầng để bảo đảm công trình sớm phát huy hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của chương trình.
Thu Hương
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)