Thông báo

Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

30/08/2019 15:33 CH

Xem cỡ chữ Email Print


1. Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:
STT
Tên tổ chức
Kinh nghiệm
Thông tin liên hệ
Nội dung giám định
Loại công trình
1
Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ.
09 năm
- Địa chỉ: Sở Xây dựng, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Số điện thoại: 0210.6558489
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông.
Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông.
Giám định tư pháp về chất lượng - bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông.
Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 
 2. Danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Kinh nghiệm (1)
Thông tin liên hệ (2)
Nội dung giám định
(3)
Loại công trình (4)
1
Tạ Trường Giang
 
1975
Nam
03 năm
Đ/c: Trung tâm Kiểm định CLCTXD Phú Thọ
SĐT: 0985368177
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.
Giao thông
2
Vũ Thị Thu Hằng
 
1983
Nữ
03 năm
Đ/c: Trung tâm Kiểm định CLCTXD Phú Thọ
SĐT: 0936494677
Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
3
Lưu Vĩnh Tuấn
 
1983
Nam
03 năm
Đ/c: Trung tâm Kiểm định CLCTXD Phú Thọ
SĐT: 0966988696
 
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng; về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
4
Nguyễn Hồng Quân
 
1981
Nam
03 năm
Đ/c: Trung tâm Kiểm định CLCTXD Phú Thọ
SĐT: 0915875288
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
5
Trần Việt Dũng
 
1977
Nam
03 năm
Đ/c: Phòng Kinh tế và VLXD – Sở Xây dựng Phú Thọ
SĐT: 0906181668
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
6
Lưu Xuân Hùng
 
1981
Nam
03 năm
Đ/c: Phòng Kinh tế và VLXD – Sở Xây dựng Phú Thọ
SĐT: 0983059560
 
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.
Xây dựng dân dụng; giao thông
7
Hoàng Văn Hồng
 
1978
Nam
03 năm
Đ/c: Trung tâm Kiểm định CLCTXD Phú Thọ
SĐT: 0912496065
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
8
Hán Đức Mạnh
 
1958
Nam
03 năm
SĐT: 0913389423
 
Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng; về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)