QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

24/07/2019 11:09 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được tỉnh quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, năm 2019, công tác này tiếp tục được lãnh đạo tỉnh quán triệt đến các đơn vị, địa phương với yêu cầu, đòi hỏi cao hơn nhằm giảm thiểu đơn thư KNTC của công dân, nhất là trong giai đoạn thực hiện nhiều đổi mới về phát triển kinh tế - xã hội.


tiepcongdan.jpg
Buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tỉnh
Nhớ lại vụ việc của ông Lê Hữu Hòe ở khu 2 thị trấn Hùng Sơn mới được giải quyết cách đây ít ngày, bà Thiều Thị Thanh Thủy - Chánh Thanh tra huyện Lâm Thao cho biết: “Trong quá trình thực hiện đấu giá đất nhằm huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện, gia đình ông Hòe có mua một lô đất tại thị trấn Lâm Thao. Tuy nhiên khi làm sổ đỏ, diện tích đất của gia đình ông Hòe bị thiếu hụt so với ban đầu. Mặc dù diện tích đất không phải là lớn nhưng ông Hòe đã nhiều lần gửi đơn lên huyện yêu cầu giải quyết. Trước tình hình đó, Thanh tra huyện phối hợp với các bên liên quan tiến hành công tác dân vận và đã thành công khi hộ liền kề đồng ý nhượng lại cho gia đình ông Hòe diện tích đất bị thiếu hụt. Vụ việc được giải quyết xong và gia đình ông Hòe không có khiếu kiện gì thêm”.
Vụ việc của ông Hòe chỉ là một trong số nhiều vụ việc đã được huyện Lâm Thao giải quyết dứt điểm, thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong những tháng đầu năm 2019.
image004_98.jpg
Cán bộ Thanh tra huyện Lâm Thao kiếm tra công tác tiếp công dân tại  xã Thạch Sơn
Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Lâm Thao không thể tránh khỏi những đơn thư liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trước tình hình đó, UBND huyện đã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng. Trong quá trình giải quyết đơn thư đều có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với lãnh đạo các xã, thị trấn. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng rà soát, phân loại giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để vượt cấp, gây mất ổn định về an ninh trật tự, tạo dư luận trái chiều; đồng thời triển khai các biện pháp quản lý đất đai, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các nội dung mà công dân KNTC và kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. Trong quá trình tiếp công dân, UBND huyện và các xã, thị trấn luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định tiếp công dân, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân định kỳ; tổ chức đối thoại và giải quyết các kiến nghị, đề nghị của công dân. Công tác giải quyết đơn đảm bảo đúng luật, có tình, có lý, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân, nhờ đó, toàn huyện không có điểm nóng, không có khiếu kiện đông người.
Bà Thủy cho biết thêm: Để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết KNTC của công dân ngay từ cơ sở, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tiếp dân ít nhất 2 lần/tuần và có sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu các cấp; đồng thời cử cán bộ chuyên môn của huyện theo dõi và kiểm tra đột xuất công tác tiếp dân đối với các xã, thị trấn mà mình phụ trách. Các cán bộ được bố trí để tiếp công dân đều là những người có trình độ, năng lực và có văn hóa ứng xử tốt. Khi xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền cấp huyện đều có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các bộ phận liên quan mà không phân biệt trách nhiệm thuộc riêng bộ phận nào. Nhờ đó, những năm qua, tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong huyện đều giảm so với cùng kỳ và trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp 178 lượt công dân, 133 đơn thư và đã giải quyết đạt trên 88% tỷ lệ đơn thư có đủ điều kiện.
Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả tích cực, trách nhiêm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong thực hiện giải quyết KNTC của công dân được nâng lên; trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về KNTC; tình trạng đơn thư vượt cấp, KNTC đông người liên tục giảm. 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành đã tiếp trên 3.500 lượt công dân, tiếp nhận trên 2.700 đơn thư và đã giải quyết đạt tỷ lệ gần 70% tỷ lệ đơn thư đủ điều kiện.
image006_40.jpg
Lãnh đạo huyện Phù Ninh tăng cường tiếp công dân nhằm kịp thời giải quyết KNTC của nhân dân
Những con số trên cho thấy sự nỗ lực của các cấp, ngành, đặc biệt là người đứng đầu, song cũng phản ánh thực tế tình hình KNTC vẫn còn diễn biến phức tạp.
Để giải quyết tình trạng này, đồng chí Hoàng Quang Trung - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhằm thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân. Các sở, ngành, địa phương thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho người dân. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận kiến nghị, đề nghị của công dân và trong thực thi công vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là các vụ việc dư luận quan tâm để từ đó tạo niềm tin trong nhân dân đối với lãnh đạo các cấp, ngành nhằm góp phần ổn định trật tự, an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Vũ Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)