THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ

17/03/2019 10:03 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 508/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ. 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)