Thông báo

Thông báo thay đổi một số nội dung tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

24/06/2019 09:30 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vừa ra Văn bản “V/v Thông báo thay đổi một số nội dung tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức”.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)