TIN NỔI BẬT

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

10/06/2019 21:08 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Bước sang tuần làm việc cuối cùng tại Kỳ họp thứ Bảy - Quốc hội khóa XIV, sáng 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


image002_155.jpg
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Đình Thưởng tham gia thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ông Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, đối với việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh giữ nguyên như quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về số lượng Phó Chủ tịch HĐND là 2 người. Theo đại biểu, đây là sự kế thừa từ quy định trước đó của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nâng lên thành Phó Chủ tịch HĐND tỉnh không phải là chức danh tăng thêm hoàn toàn mới. Mặt khác, theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND ngoài việc quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh còn quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh thường xuyên phải tham gia vào các hoạt động giám sát, các hội nghị, cuộc họp của địa phương nên 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ không thể đảm đương hết công việc, dẫn tới quá tải. Vì vậy việc nhận định bố trí mỗi tỉnh 2 chức danh Phó Chủ tịch HĐND dẫn đến tăng số lượng Phó Chủ tịch, tăng biên chế là chưa thật sự thuyết phục.
Về sửa đổi cơ cấu tổ chức HĐND huyện, nhiều ý kiến nhất trí với phương án quy định Thường trực HĐND huyện gồm Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch HĐND, vì thực tế với hoạt động hiện nay của HĐND cấp huyện không nhất thiết phải có 2 Phó Chủ tịch HĐND. Vấn đề này, ĐBQH Cao Đình Thưởng cho rằng cần phải có đánh giá tác động cụ thể của vấn đề một cách khoa học và hết sức thận trọng trước khi ra quyết định.
Về sửa đổi cơ cấu HĐND cấp xã, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho biết, quy định bổ sung Thường trực HĐND cấp xã gồm có Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND là phù hợp. Việc quy định thêm các Ủy viên là Trưởng ban HĐND sẽ góp phần đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể quyết định theo đa số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã.
Đối với một số nội dung chưa được đề cập rõ tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Cao Đình Thưởng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cụ thể hóa một số quy định: Làm rõ địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ của Thường trực HĐND, nhất là Thường trực HĐND cấp tỉnh trong việc xem xét Thường trực HĐND được làm gì, quyết định những vấn đề như thế nào, nhất là số lượng. Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành quy định “Tổ đại biểu HĐND giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công”. Tuy nhiên, Luật hiện hành lại không đề cập đến các điều kiện cần thiết để tổ đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ nêu trên cũng như hướng dẫn về cơ chế hoạt động cho tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện. Bổ sung quy định thủ tục, trình tự bầu ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo thực quyền, nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm sát quyền lực của HĐND.
Trước khi tiến hành phiên thảo luận, các ĐBQH đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 với  92,15% ĐBQH tán thành.

Khổng Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)