TIN NỔI BẬT

Thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII

06/06/2019 19:16 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 6/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 để thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 10 - 12/7/2019.


DSC-8620.JPG
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Để kỳ họp diễn ra thành công, các sở, ban, ngành cần đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng thời gian quy định. Các Ban của HĐND tỉnh thống nhất thời gian, cách thức thẩm tra các báo cáo đảm bảo các nội dung; số liệu đánh giá phản ánh đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Đối với một số nội dung chuyên đề năm 2019 liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của địa phương; các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công kỳ họp, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.
DSC-8589.jpg
 
Lãnh đạo Sở Tài chính thảo luận tại hội nghị
Kỳ họp thứ Tám sẽ thảo luận các nội dung thường lệ như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ Bảy và kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của chủ tọa Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến vào 10 nội dung chuyên đề do UBND tỉnh trình; các nội dung Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã thống nhất cho ý kiến giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh; các nội dung báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; thông báo, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân  dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Kỳ họp dự kiến thông qua 11 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Đề án tổng thể về việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã…
Các tổ đại biểu tổ chức họp và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp xong trước ngày 2/7; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xong trước ngày 26/7.
Khánh Trang

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)