Cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2019

Thể lệ Cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2019

29/05/2019 14:33 CH

Xem cỡ chữ Email Print


scan0008.jpg

scan0009.jpg

scan0010.jpg

scan0011.jpg

scan0012.jpg

scan0013.jpg

 

scan0014.jpg

scan0015.jpg

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)