TIN TRONG TỈNH

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Xuân Khai làm việc tại Thanh Thủy về thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền hạn nhằm phòng, chống tham nhũng

20/04/2019 22:25 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/4, đoàn công tác do đồng chí Phạm Xuân Khai - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Thanh Thủy về việc kiểm tra, rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền hạn nhằm phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 15 ngày 07/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.


TOÀN-CẢNH-BUỔI-LÀM-VIỆC_1.jpg
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Xuân Khai phát biểu tại buổi làm việc
Thời gian qua, BTV Huyện ủy Thanh Thủy đã tăng cường và phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện  các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục quốc phòng - an ninh. Việc triển khai các dự án, chương trình đầu tư xây dựng, thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của người dân được quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và vai trò giám sát của HĐND các cấp; công tác thanh tra của huyện, kiểm tra của các phòng, ban chuyên môn được tăng cường và phát huy.
Từ năm 2016 đến hết năm 2018, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo và tổ chức 37 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 259 lượt tổ chức Đảng và 66 lượt đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã xử lý kỷ luật về Đảng đối với 48 đảng viên, trong đó xử lý bằng hình thức khiển trách 33 đồng chí, cảnh cáo 12 đồng chí, khai trừ 3 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 10 đảng viên vi phạm pháp luật để phục vụ công tác điều tra, xét xử của các cơ quan thi hành pháp luật...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Xuân Khai đề nghị: Huyện Thanh Thủy cần cụ thể hóa văn bản của trung ương, của tỉnh, có những kế hoạch cụ thể phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế xảy ra sai phạm, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, tài chính; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra Đảng đối với cấp ủy các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phải coi công tác kiểm tra, đánh giá, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân khi thực thi chức trách, nhiệm vụ.
Minh Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)