TIN NỔI BẬT

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khỏe làm việc tại huyện Thanh Ba và Cẩm Khê về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

17/04/2019 20:37 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong 2 ngày 16 - 17/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Thanh Ba và Huyện ủy Cẩm Khê về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy hoạch tổng thể đến năm 2025 và 2030.


image002_13.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khỏe phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Ba
Theo phương án quy hoạch sắp xếp sáp nhập tổng thể các xã, thị trấn của huyện Thanh Ba đến năm 2025, huyện Thanh Ba chia làm 2 giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2019 và giai đoạn 2 hoàn thành trong năm 2024.
Huyện Thanh Ba dự kiến sắp xếp 27 đơn vị hành chính cấp xã theo phương án nhập 3 đơn vị liền kề thành 1 đơn vị hành chính mới. Trong giai đoạn 1, huyện tiến hành sáp nhập 12 xã. 3 xã: Thanh Xá, Hoàng Cương, Yên Nội hợp nhất thành xã Hoàng Cương; sáp nhập 3 xã: Hanh Cù, Thanh Vân, Yển Khê thành xã Hanh Cù; sáp nhập 3 xã: Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Vũ Yển thành xã Mạn Lạn và sáp nhập 3 xã: Thái Ninh, Quảng Nạp, Năng Yên thành xã Quảng Ninh. Giai đoạn 2 sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại để hoàn thành kế hoạch. Theo đó số đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Thanh Ba sẽ từ 27 đơn vị giảm xuống còn 9 đơn vị hành chính. 
image004_6.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khỏe tại buổi làm việc với Huyện ủy Cẩm Khê
Phương án sắp xếp, sáp nhập các xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê đến năm 2030 được chia làm 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1 sắp xếp, sáp nhập 10 xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định thành 3 xã mới hoàn thành trong năm 2021. Giai đoạn 2, sắp xếp 21 xã còn lại không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định thành 7 xã mới và sẽ hoàn thành vào năm 2030. Như vậy, tổng số khu dân cư toàn huyện sau sắp xếp, sáp nhập là 257 khu, giảm 48 khu so với thời điểm hiện tại; từ 31 xã, thị trấn còn 10 xã, thị trấn.
Tại các buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khỏe yêu cầu: Việc triển khai thực hiện Đề án sáp nhập tại 2 huyện Thanh Ba và Cẩm Khê cần đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu đề ra; thực hiện đầy đủ theo quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để triển khai thực hiện đạt kết quả.
Huyện ủy Thanh Ba và Cẩm Khê cần quan tâm sâu sát, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã để triển khai thực hiện; việc sáp nhập các xã phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thống nhất cao về tư tưởng, có cách làm sáng tạo, khoa học. Đồng chí yêu cầu Huyện ủy Thanh Ba, Cẩm Khê phải triển khai đồng bộ tích cực để đạt được hiệu quả tốt nhất và theo đúng lộ trình thời gian quy định.   
Thu Hà - Thanh Thủy        
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)