THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

09/04/2019 11:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/3/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Công văn số 1564-CV/TU về việc triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ IV năm 2019.


Theo đó, Tỉnh ủy Phú Thọ giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp triển khai Giải Búa liềm Vàng lần thứ IV năm 2019 tới các Ban xây dựng Đảng tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan báo chí của tỉnh; tham gia viết tin bài và phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh để có hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp.
Để có nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải Búa liềm Vàng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tổ chức Giải tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời triển khai hưởng ứng Giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, coi đây là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; BTV huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về thể lệ Giải, làm rõ những điểm mới của giải năm 2019, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Các cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng phát động, đồng thời tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, tác phẩm báo chí về chủ đề công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua đó lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt gửi tham dự Giải.
Nội dung các tác phẩm tham gia dự giải tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Đồng thời tích cực tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)