Giới thiệu chung

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015 - 2020

15/07/2019 09:32 SA

Xem cỡ chữ Email Print

 

dc-BMC.jpg 
Đồng chí: BÙI MINH CHÂU
Sinh ngày: 25/10/1961 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì 
Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Ngày vào Đảng:   24/12/1993 
Ngày chính thức: 24/12/1994 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-BVQ.jpg
Đồng chí: BÙI VĂN QUANG 
Sinh ngày: 05/6/1967 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê 
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày vào Đảng:   22/6/1994 
Ngày chính thức: 22/6/1995 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 
Trình độ LLCT: Cử nhân
Đồng chí: HOÀNG CÔNG THỦY 
Sinh ngày:  28/8/1966 
Dân tộc:  Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hòa 
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng:   23/12/1994 
Ngày chính thức: 23/12/1995 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ kinh tế 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-VTL.jpg
Đồng chí: VI TRỌNG LỄ 
Sinh ngày: 20/7/1959 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 
Ngày vào Đảng:   28/09/1980 
Ngày chính thức: 28/03/1982 
Trình độ CM: CN Luật, CN Hành chính, CN Chính trị
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-NVK.jpg
Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHỎE 
Sinh ngày: 01/01/1962 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng:    20/6/1991 
Ngày chính thức:  20/6/1992 
Trình độ CM: CN KHSP, CN hành chính 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-Bui-Dinh-Thi.jpg
Đồng chí: BÙI ĐÌNH THI
Sinh ngày: 27/10/1976
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không
Quê quán:  Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng:     31/3/2003
Ngày chính thức:   31/3/2004
Trình độ CM: Cử nhân Báo chí
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NTTH.jpg
Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 
Sinh ngày: 03/10/1971 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Ngày vào Đảng:   07/10/1997 
Ngày chính thức: 07/10/1998 
Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-DCT.jpg
Đồng chí: ĐINH CÔNG THỰC 
Sinh ngày: 03/12/1968 
Dân tộc:    Mường 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
Ngày vào Đảng:   05/07/1994 
Ngày chính thức: 05/07/1995 
Trình độ CM: Đại học KTQD, CN Chính trị
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-PXK.jpg
Đồng chí: PHẠM XUÂN KHAI 
Sinh ngày: 10/4/1962 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Ngày vào Đảng:   30/06/1990 
Ngày chính thức:  30/06/1991 
Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ QTKD 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
 
 dc-nguyen-thanh-hai.jpg
Đồng chí: NGUYỄN THANH HẢI
Sinh ngày: 01/9/1965
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Chu Hoá, TP.Việt Trì
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày vào Đảng:    24/8/1992 
Ngày chính thức: 24/8/1993
Trình độ CM: ĐHNN,Th. sỹ HC, Tiến sỹ KT
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-Duong-Hoang-Huong.jpg
Đồng chí: DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG
Sinh ngày:   05/11/1970
Dân tộc:      Kinh
Tôn giáo:    Không
Quê quán: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ngày vào Đảng:    28/06/1997
Ngày chính thức: 28/06/1998
Trình độ CM: CNKT, CNL, Thạc sỹ KTPT 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NHH.jpg
Đồng chí: NGUYỄN HUY HOÀNG 
Sinh ngày: 17/7/1960 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì
Ngày vào Đảng:   01/02/1985 
Ngày chính thức: 01/08/1986 
Trình độ CM: CNKT, CN Luật, Thạc sỹ KT 
Trình độ LLCT: Cử nhân
ông-Giang-GĐ-công-an-tỉnh--1-.jpg
Đồng chí: PHẠM TRƯỜNG GIANG
Sinh ngày: 18/9/1968
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Trường Thành, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Trình độ CM: Đại học Cảnh sát, Tiến sĩ Nghiệp vụ cảnh sát
Trình độ LLCT: Cao cấp
 cht.png
Đồng chí: ĐINH MẠNH PHÁC 
Sinh ngày: 22/12/1964 
Dân tộc:    Mường
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy 
Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Ngày vào Đảng:   16/3/1985
Ngày chính thức: 16/9/1986
Trình độ chỉ huy quản lý: Trung cấp về chỉ huy quản lý
Trình độ LLCT: Cao cấp
 PCT-Ho-Dai-Dung.jpg
Đồng chí: HỒ ĐẠI DŨNG 
Sinh ngày: 30/8/1972 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
Chức vụ:  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày vào Đảng:    19/5/1997 
Ngày chính thức:  19/5/1998 
Trình độ CM: CNHC, KSXD, Thạc sỹ KT 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-NQA.jpg
Đồng chí: NGUYỄN QUANG ANH
Sinh ngày: 29/9/1971 
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy 
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Ngày vào Đảng:   27/5/1995
Ngày chính thức: 27/5/1996
Trình độ CM: CN, ThS, Tiến sĩ Luật  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NKC.jpg
Đồng chí: NGUYỄN KIM CHI
Sinh ngày: 27/8/1980 
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ 
Chức vụ: Tổng Biên tập Báo Phú Thọ
Ngày vào Đảng:   13/5/2005
Ngày chính thức: 13/5/2006
Trình độ CM: CN Báo chí, Thạc sĩ QLHC công  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 DDC.jpg
Đồng chí: ĐỖ ĐÌNH CHỮ 
Sinh ngày:  18/3/1968 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: Xã Hương Nộn, huyệnTam nông 
Chức vụ: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
Ngày vào Đảng:      24/02/1993 
Ngày chính thức:    24/02/1994 
Trình độ CM:   CNKT, Thạc sỹ Luật 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
 
 dc-NH.jpg
Đồng chí: NGUYỄN HẢI 
Sinh ngày:  03/10/1973 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán:  Xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao 
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Ngày vào Đảng:    07/12/1998 
Ngày chính thức:  07/12/1999 
Trình độ CM: CNQLGD, Thạc sỹ QLGD  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NVH.jpg
Đồng chí: NGUYỄN VĂN HẬU 
Sinh ngày: 13/7/1960
 Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ 
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Ngày vào Đảng:    30/9/1985 
Ngày chính thức:  30/9/1986 
Trình độ CM: ĐHTH, ĐH KTQD 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-CDH.jpg
Đồng chí: CAO ĐỨC HẤN 
Sinh ngày:  04/11/1962 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Nghinh Xuyên, H. Đoan Hùng 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đoan Hùng 
Ngày vào Đảng:    28/7/1984 
Ngày chính thức:   28/01/1986 
Trình độ CM:   Cử nhân Luật 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
Đồng chí: NGUYỄN MINH TƯỜNG 
Sinh ngày:  20/12/1972 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: TT. Hưng Hoá, H. Tam Nông 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy 
Ngày vào Đảng:     16/02/2001 
Ngày chính thức:   16/02/2002 
Trình độ CM:CNKHSP,Thạc sỹ QLGD 
 dc-VMH.jpg
Đồng chí: VI MẠNH HÙNG 
Sinh ngày:  17/01/1969 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba 
Ngày vào Đảng:     09/9/1995 
Ngày chính thức:   09/9/1996 
Trình độ CM:   Kỹ sư thủy lợi 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 NMH.jpg
Đồng chí: NGUYỄN MẠNH HÙNG 
Sinh ngày:  04/8/1962 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ 
Chức vụ: Giám đốc Sở Công thương 
Ngày vào Đảng:     04/7/1995 
Ngày chính thức:   04/7/1996 
Trình độ CM:   KSXD, KSNN, CNTC 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 HTH.jpg
Đồng chí: HÀ THỊ HƯƠNG 
Sinh ngày: 29/5/1965 
Dân tộc:    Mường 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: X. Văn Miếu, H. Thanh Sơn 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Ngày vào Đảng:   06/9/1996 
Ngày chính thức: 06/9/1997 
Trình độ CM: Đại học Nông nghiệp 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NTK_1.jpg
Đồng chí: NGUYỄN TRUNG KIÊN 
Sinh ngày:  12/10/1975 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: TT. Hưng Hoá, H. Tam Nông 
Chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng:     03/9/1996 
Ngày chính thức:   03/9/1997 
Trình độ CM:  KSNN, Thạc sỹ QLKT  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-LKK.jpg
Đồng chí: LÊ KIM KHÁNH 
Sinh ngày:  02/5/1962 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: X. Thanh Minh, TX. Phú Thọ 
Chức vụ: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Phú Thọ 
Ngày vào Đảng:    01/9/1987 
Ngày chính thức:  01/9/1988 
Trình độ CM: CNKH Sư phạm Văn 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 NTHL.jpg
Đồng chí: NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM 
Sinh ngày:  30/8/1973 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa
Ngày vào Đảng:     31/01/2000 
Ngày chính thức:   31/01/2001 
Trình độ CM: CNKHSP, Thạc sỹ KTCT 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 PTKL.jpg
Đồng chí: PHẠM THỊ KIM LOAN 
Sinh ngày:  25/12/1969 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Lang Sơn, H. Hạ Hoà 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Ngày vào Đảng:   08/7/1996  
Ngày chính thức: 08/7/1997  
Trình độ CM: CN Ngữ Văn, Thạc sỹ QLGD  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-BDN_1.jpg
Đồng chí: BÙI ĐỨC NHẪN 
Sinh ngày:  16/10/1960 
Dân tộc:    Mường 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Xuân Viên, H. Yên Lập 
Chức vụ: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
Ngày vào Đảng:     07/10/1985 
Ngày chính thức:   18/12/1986 
Trình độ CM: CNKH,Thạc sỹ KHXH-NV 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
 
 dc-NVQ.jpg
Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUÂN 
Sinh ngày: 10/3/1961 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: X. Bình Dương, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 
Chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải 
Ngày vào Đảng:    20/7/1985 
Ngày chính thức:  20/7/1986 
Trình độ CM: Đại học GTVT  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-HDQ.jpg
Đồng chí: HÀ ĐỨC QUẢNG 
Sinh ngày: 16/01/1969   
Dân tộc:    Mường 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: X. Lương Sơn, H. Yên Lập 
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 
Ngày vào Đảng:    01/6/1994 
Ngày chính thức:  01/6/1995 
Trình độ CM: KSKTNN, Thạc sỹ QL Công 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NMS.jpg
Đồng chí: NGUYỄN MẠNH SƠN
Sinh ngày: 22/3/1974 
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao 
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính
Ngày vào Đảng:   3/2/2001
Ngày chính thức: 3/2/2002
Trình độ CM: CN Kinh tế, Thạc sĩ QTKD  Trình độ LLCT: Cao cấp
 Son-NN.png
Đồng chí: NGUYỄN NGỌC SƠN
Sinh ngày: 8/8/1975 
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa 
Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày vào Đảng:   31/1/2000
Ngày chính thức: 31/1/2001
Trình độ CM: KS Trồng trọt, Thạc sĩ Nông học  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-PTT.jpg
Đồng chí: PHAN TRỌNG TẤN 
Sinh ngày: 17/4/1970 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: X. Yên Tập, H. Cẩm Khê 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn 
Ngày vào Đảng:    02/9/1997 
Ngày chính thức:  02/9/1998 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QLKT 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-HQT.jpg
Đồng chí: HOÀNG QUANG TRUNG 
Sinh ngày: 29/7/1964 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: X. Cát Trù, H. Cẩm Khê 
Chức vụ:  Chánh Thanh tra tỉnh 
Ngày vào Đảng:   19/11/1990 
Ngày chính thức: 19/11/1991 
Trình độ CM: CNKT, CNL, Thạc sỹ KT  
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-NDT.jpg
Đồng chí: NGÔ ĐỨC THỊNH 
Sinh ngày: 14/01/1975 
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: TT.Lâm Thao, H. Lâm Thao 
Chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ
Ngày vào Đảng:   10/03/2000 
Ngày chính thức: 10/03/2001 
Trình độ CM: ĐHTC-KT, Thạc sỹ QTKD 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 
\dc-NTT_1.jpg
Đồng chí: NGUYỄN THUỶ TRỌNG 
Sinh ngày: 19/7/1968 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: X. Sơn Dương, H. Lâm Thao 
Chức vụ: Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ 
Ngày vào Đảng:    16/06/1997 
Ngày chính thức:  16/06/1998 
Trình độ CM: Thạc sỹ Nông nghiệp 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 NDT.jpg
Đồng chí: NGUYỄN ĐẮC THỦY
Sinh ngày: 12/12/1970 
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao 
Chức vụ: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày vào Đảng:   16/12/1995
Ngày chính thức: 16/12/1996
Trình độ CM: CN Văn, Thạc sĩ Quản lý văn hóa
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-VDT.jpg
Đồng chí: VƯƠNG ĐỨC THỦY
Sinh ngày: 20/01/1971
Dân tộc:    Kinh
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: Xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Tam Nông
Ngày vào Đảng:   7/8/1995
Ngày chính thức: 7/8/1996
Trình độ CM: Đại học Xây dựng, Thạc sĩ Hành chính
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-NXT.jpg
Đồng chí: NGUYỄN XUÂN TƯỜNG 
Sinh ngày:  18/7/1963 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: P. Tân Dân, TP. Việt Trì 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Lâm Thao 
Ngày vào Đảng:     12/5/1987 
Ngày chính thức:   12/5/1988 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QLKT 
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-CDT.jpg
Đồng chí: CAO ĐÌNH THƯỞNG 
Sinh ngày:  09/01/1962 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba 
Chức vụ: Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Ngày vào Đảng:     16/3/1987 
Ngày chính thức:   16/3/1988 
Trình độ CM: CNKH sư phạm 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 PTT.jpg
Đồng chí: PHẠM THANH TÙNG 
Sinh ngày:  22/6/1977 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Vĩnh Lại, H. Lâm Thao 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Tân Sơn
Ngày vào Đảng:     28/8/2002 
Ngày chính thức:   28/8/2003 
Trình độ CM: Kỹ sư KT Nông nghiệp 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 NTT.jpg
Đồng chí: NGUYỄN TƯỜNG THỨ 
Sinh ngày:  02/02/1964 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: X. Đoan Hạ, H. Thanh Thuỷ 
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Ngày vào Đảng:   19/07/1987  
Ngày chính thức: 19/07/1988 
Trình độ CM: CNHC, Thạc sỹ  QLHCC 
Trình độ LLCT: Cử nhân
 dc-NTTU_1.jpg
Đồng chí: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 
Sinh ngày:  20/7/1971 
Dân tộc:     Kinh 
Tôn giáo:   Không 
Quê quán: X. Yển Khê, H. Thanh Ba 
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Phù Ninh
Ngày vào Đảng:     07/9/1996 
Ngày chính thức:   07/9/1997 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD  
Trình độ LLCT: Cao cấp
 dc-LHV.jpg
Đồng chí: LÊ HỒNG VÂN 
Sinh ngày: 20/8/1959     
Dân tộc:    Kinh 
Tôn giáo:  Không 
Quê quán: X. Phú Mỹ, H. Phù Ninh 
Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì 
Ngày vào Đảng:   09/12/1982 
Ngày chính thức: 09/06/1984 
Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD  
Trình độ LLCT: Cao cấp

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)