Giới thiệu chung

Tỉnh ủy Phú Thọ

06/01/2020 11:02 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3850.611  

Fax: 0210.3846065  

 

1. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

Đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

2. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Đồng chí: BÙI MINH CHÂU 

Sinh ngày: 25/10/1961 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì 

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày vào Đảng:   24/12/1993 

Ngày chính thức: 24/12/1994 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: BÙI VĂN QUANG 

Sinh ngày: 05/6/1967 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Tam Sơn, H. Cẩm Khê 

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày vào Đảng:   22/6/1994 

Ngày chính thức: 22/6/1995 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

 

Đồng chí: HOÀNG CÔNG THỦY

Sinh ngày: 28/8/1966

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Ngày vào Đảng:   23/12/1994

Ngày chính thức: 23/12/1995

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN THANH HẢI

Sinh ngày: 01/9/1965

Dân tộc:    Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: X.Chu Hoá, TP.Việt Trì

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày vào Đảng:    24/8/1992 

Ngày chính thức: 24/8/1993

Trình độ CM: ĐHNN,Th. sỹ HC, Tiến sỹ KT

Trình độ LLCT: Cao cấp

hdd1.jpg

Đồng chí: HỒ ĐẠI DŨNG

Sinh ngày: 30/8/1972

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày vào Đảng:    19/5/1997

Ngày chính thức: 19/5/1998

Trình độ CM: CNHC, KSXD, Thạc sỹ KT

Trình độ LLCT: Cử nhân

nghai1.jpg

Đồng chí: NGUYỄN HẢI

Sinh ngày: 03/10/1973

Dân tộc:    Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngày vào Đảng:    07/12/1998

Ngày chính thức: 07/12/1999

Trình độ CM: CNQLGD, Thạc sỹ QLGD 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG

Sinh ngày:   05/11/1970

Dân tộc:      Kinh

Tôn giáo:    Không

Quê quán: X. Cao Xá, H. Lâm Thao

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Ngày vào Đảng:    28/06/1997

Ngày chính thức: 28/06/1998

Trình độ CM: CNKT, CNL, Thạc sỹ KTPT 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHOẺ 

Sinh ngày: 01/01/1962 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Minh Côi, H. Hạ Hoà 

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngày vào Đảng:    20/6/1991 

Ngày chính thức:  20/6/1992 

Trình độ CM: CN KHSP, CN hành chính 

Trình độ LLCT: Cao cấp

dc-Bui-Dinh-Thi.jpg

 Đồng chí: BÙI ĐÌNH THI

Sinh ngày: 27/10/1976

Dân tộc:    Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán:   H. Vũ Thư, T. Thái Bình

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày vào Đảng:     31/3/2003

Ngày chính thức:   31/3/2004

Trình độ CM: Cử nhân Báo chí

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 

Sinh ngày: 03/10/1971 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông 

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   07/10/1997 

Ngày chính thức: 07/10/1998 

Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm  

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: ĐINH CÔNG THỰC 

Sinh ngày: 03/12/1968 

Dân tộc:    Mường 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. Thạch Khoán, H. Thanh Sơn 

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   05/07/1994 

Ngày chính thức: 05/07/1995 

Trình độ CM: Đại học KTQD 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: PHẠM XUÂN KHAI 

Sinh ngày: 10/4/1962 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: X. An Đạo, H. Phù Ninh 

Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Ngày vào Đảng:   30/06/1990 

Ngày chính thức:  30/06/1991 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ QTKD 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN HUY HOÀNG 

Sinh ngày: 17/7/1960 

Dân tộc:    Kinh 

Tôn giáo:  Không 

Quê quán: TT.Hưng Hoá, H. Tam Nông

Chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì

Ngày vào Đảng:   01/02/1985 

Ngày chính thức: 01/08/1986 

Trình độ CM: CNKT, CN Luật, Thạc sỹ KT 

Trình độ LLCT: Cử nhân

ông-Giang-GĐ-công-an-tỉnh--1-.jpg

Đại tá PHẠM TRƯỜNG GIANG

Sinh ngày: 18/9/1968

Dân tộc:    Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trường Thành, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh

Trình độ CM: Đại học Cảnh sát, Tiến sĩ Nghiệp vụ cảnh sát

Trình độ LLCT: Cao cấp

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 11)