Giới thiệu chung

Các Ban thuộc Tỉnh ủy

04/09/2018 08:15 SA

Xem cỡ chữ Email Print

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846.664 

Fax: 0210.3813.320 

Trưởng Ban: Nguyễn Văn Khỏe

- Phó Trưởng ban Thường trực: Nguyễn Tường Thứ  

- Phó Trưởng ban: Cao Thị Toàn Thắng

- Phó Trưởng ban: Ngô Đức Thịnh

2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3844.329 

Fax: 0210.3844.329 

Chủ nhiệm: Đinh Công Thực

- Phó Chủ nhiệm Thường trực: Nguyễn Thị Tố Uyên 

- Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hùng  

- Phó Chủ nhiệm: Phạm Minh Khôi 

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy

Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210. 3847.435 

Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Phó Trưởng ban Thường trực:  Đỗ Thị Thu Hồng 

- Phó Trưởng ban: Trương Tất La 

- Phó Trưởng ban: Dương Thị Thu Vân 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846.659 

Fax: 0210.3846.659 

Trưởng Ban: Bùi Đình Thi

- Phó Trưởng ban: Hà Xuân Thiện 

- Phó Trưởng ban: Phạm Lam Hồng 

5. Ban Nội chính Tỉnh ủy

Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3817.006 

Trưởng ban: Phạm Xuân Khai

Phó Trưởng ban: Tạ Công Bằng 

- Phó Trưởng ban: Hà Việt Hùng

- Phó Trưởng ban Nguyễn Ngọc Hơn

6. Văn phòng Tỉnh ủy

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện Thoại: 0210.3850.611 

Fax: 0210.3846065 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Trung Kiên

- Phó Chánh Văn phòng: Vũ Xuân Chường 

- Phó Chánh Văn phòng: Bùi Quang Thái

- Phó Chánh Văn phòng: Cao Mạnh Giản

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)