THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp tỉnh thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

18/03/2019 22:05 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 552/QĐ-UBND về việc thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp tỉnh thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (Chốt Kiểm dịch), cụ thể:


- Chốt 1: Tại cầu Việt Trì, cầu Hạc Trì.
- Chốt 2: Tại cầu Trung Hà.
- Chốt 3: Tại ngã ba thị trấn Đoan Hùng.
- Chốt 4: Tại ngã ba xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn).
Lực lượng tham gia chốt kiểm dịch gồm: Công an, Thú y, Quản lý thị trường. Mỗi lực lượng tham gia chốt kiểm dịch phân công 3 cán bộ trực tại mỗi Chốt, trong đó lực lượng Thú y là Chốt trưởng.
Nhiệm vụ của chốt kiểm dịch là kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển lợn hoặc sản phẩm từ lợn (kể cả sản phẩm đã qua chế biến) lưu thông trên địa bàn tỉnh qua các chốt kiểm dịch theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước về vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày trước 16 giờ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 15/3/2019 đến khi có Quyết định dừng hoạt động.
Về tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh phân công, chỉ đạo cán bộ tham gia chốt kiểm dịch và kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đơn vị mình tại chốt kiểm dịch theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường xây dựng Quy chế hoạt động của chốt kiểm dịch; phối hợp triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tổng hợp kết quả hoạt động, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
UBND các huyện, thành, thị hỗ trợ kịp thời khi có đề nghị phối hợp, xử lý vi phạm và tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.
Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hoạt động của chốt kiểm dịch theo quy định.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)