THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II

21/02/2019 09:12 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 15/2/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 28-CV/BTGTU về việc xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II (giai đoạn 2018 - 2020).


Để việc trao giải thưởng cấp tỉnh đợt II, giai đoạn 2018 - 2020 đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và kịp thời lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi tham dự giải thưởng cấp trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia để có nhiều tác phẩm hay, phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung, tạo sức lan tỏa trong Đảng, trong xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm cơ sở lựa chọn tác phẩm tham gia giải thưởng.
Tổ chức tiếp nhận và gửi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; gửi các tác phẩm báo chí về Hội Nhà báo tỉnh; hồ sơ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động quảng bá gửi về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2019.
Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ đất Tổ mở đợt phát động sâu rộng viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (giai đoạn 2018 - 2020); khuyến khích, động viên cán bộ, nhà báo, phóng viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn, động viên các văn nghệ sĩ, nhà báo, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Giải thưởng; tổ chức chấm sơ khảo, xét chọn các tác phẩm, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đúng các tiêu chí, quy trình xét chọn. Tổng hợp gửi kết quả xét chọn và hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/10/2019.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)