THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường ngăn chặn vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

19/02/2019 17:18 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/1/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 390/UBND-KTN về việc tăng cường ngăn chặn vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.


Thực hiện Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì cùng Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh; trường hợp phát hiện, bắt giữ được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bất hợp pháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi - Thú y) tiêu hủy ngay (trước khi tiêu hủy phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh).
Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh (nhất là các tỉnh biên giới) nắm bắt thông tin, dữ liệu để kịp thời phát hiện và tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Phú Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền nguy cơ về các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài và địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép.
UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện phối hợp với các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh để nắm bắt thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.
Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhập lậu vào địa bàn tỉnh.
Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)