TIN NỔI BẬT

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

08/02/2019 08:46 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. 


IMG-8575_1.jpg
Năm 2019, tỉnh Phú Thọ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,6% trở lên (Ảnh chụp thành phố Việt Trì)
Năm 2018 đã khép lại với 12/12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,54%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước và cao nhất từ đầu nhiệm kỳ. Đây là con số khá ấn tượng cho thấy sự định hướng đúng đắn, chủ trương kịp thời của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của chính quyền.
Bước sang năm 2019 là mốc quan trọng để tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, Phú Thọ quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp đà tăng trưởng.
Theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 7,6% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 43,8 triệu đồng trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 1,45 tỷ USD trở lên; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt trên 28,6 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt từ 6.696 nghìn tỷ đồng trở lên…
Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị ngay từ đầu năm 2019 thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung thực hiện 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch. Tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Chú trọng thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, khuyến khích hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp truyền thống.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn để thu hút ngày càng nhiều du khách. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ thông tin, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xuất khẩu đối với các ngành hàng có lợi thế của tỉnh.
Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, , đô thị thông minh, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Điều hành đô thị thông minh, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đổi mới chính sách, cơ chế, công cụ phát triển nhân lực; xây dựng nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng hội nhập với khu vực và quốc tế, phù hợp với điều kiện trong nước; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực trong các nhóm ngành trọng điểm.
anh-bai-KTXH2091.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu thăm dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà
Một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2019, đó là tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện cơ cấu lại nền nông nghiệp và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng tới hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất công nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ngành dịch vụ, chú trọng các lĩnh vực dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm…
Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương gắn với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế ngay từ cơ sở; tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đảm bảo tiến độ xây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Đồng thời, giữ vững chất lượng giáo dục; tăng cường lồng ghép huy động các nguồn lực, chú trọng công tác xã hội hóa và phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm công tác dân tộc và tôn giáo. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Xuân mới đã đến, với những thời cơ, vận hội và khí thế mới, với sự quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng thuận của doanh nghiệp, nhân dân, tin tưởng rằng Phú Thọ sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Từ đó, góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển, là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.  
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)