QUỐC PHÒNG - AN NINH

Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

23/01/2019 11:47 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 22/1, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP và AN) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Đinh Mạnh Phác - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP và AN tỉnh chủ trì hội nghị. 


image001_10.jpg
Quang cảnh hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng GDQP và AN tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban CHQS các huyện, thị, thành.
Năm 2018, Hội đồng GDQP và AN các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng. Hội đồng GDQP và AN cấp tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp huyện mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quân sự các cấp làm công tác quốc phòng địa phương, công tác dân quân tự vệ (DQTV). Cấp tỉnh đã mở được 14 lớp cho 1.746 đồng chí; cấp huyện mở được 24 lớp cho 3.686 đồng chí; tập huấn cho 28.890/29.389 đồng chí thuộc lực lượng DQTV với kết quả đạt khá trở lên.
Hội đồng GDQP và AN các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật GDQP và AN.
Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và các đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng đạt 100%. Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị đã mở 254 lớp cho hơn 20.000 học viên học tập môn học GDQP và AN, quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh với kết quả 100% đạt khá, giỏi.
Năm 2018 toàn tỉnh có 62 trường học các cấp, 1.474 lớp với 54.989 học sinh, sinh viên được học tập môn học GDQP và AN theo đúng cấp bậc, trình độ. 100% đối tượng học tập đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt kết quả khá, giỏi.
image003_9.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2019, Hội đồng GDQP và AN tỉnh đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác với việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ GDQP và AN. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bổ sung kiện toàn đội ngũ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học GDQP và AN trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh. Hội đồng GDQP và AN các cấp chỉ đạo các trường thực hiện việc tự chủ mua sắm vật chất, trang thiết bị phục vụ môn học GDQP và AN theo thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP và AN các cấp thường xuyên đổi mới phương thức giảng dạy nhằm đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, GDQP và AN trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao trách nhiệm của các báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Mạnh Phác nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác GDQP và AN năm 2019 cũng như trong thời gian tới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi Hội đồng GDQP và AN các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang tỉnh phải quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
Đồng chí đề nghị thời gian tới, các thành viên Hội đồng GDQP các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh. Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục rà soát, nắm chắc và phân loại đối tượng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đồng bào người dân tộc, tôn giáo để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo đúng đối tượng, đúng nội dung. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là các cơ sở giáo dục để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra GDQP và AN đối với Hội đồng một số huyện, thành, thị.
Vũ Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)