TIN NỔI BẬT

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ

11/01/2019 21:35 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 11/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy triệu tập hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ mười sáu (khóa XVIII) để công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy năm 2018; tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng nhiều nội dung quan trọng khác.


image001_231.jpg
Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2018
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm qua.
Đồng chí khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, năm tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tình hình thời tiết có nhiều bất lợi, song tỉnh đã thực hiện đạt vượt 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có 7/17 chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa tỉnh đứng thứ 2/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng với tốc độ 8,34%; thu ngân sách đạt trên 6.340 tỉ đồng, bằng 105% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng.
image003_134.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần nâng cao các chỉ số thành phần trong tổng thể chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12,4%, cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm vốn ngân sách nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, đã huy động từ nguồn vốn xã hội hóa đầu tư một số công trình trọng điểm, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1%. Sản xuất nông nghiệp đã đi vào chiều sâu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng triển khai. Các lĩnh vực dịch vụ đang ở hướng phát triển, có sự bổ sung năng lực phục vụ lưu trú cao cấp. Trong năm đã thu hút được các tập đoàn lớn đến nghiên cứu, khảo sát một số dự án quy mô lớn tại các địa bàn trọng điểm về du lịch.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,33 tỉ USD. Công tác xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, hết năm 2018 toàn tỉnh có 116 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục được nâng lên cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện. Hệ thống y tế được củng cố, y tế ngoài công lập có bước phát triển cả về mạng lưới và chất lượng khám, chữa bệnh. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm.
Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường.
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai, tập trung vào những nội dung cần thiết, quan trọng của địa phương, đơn vị. Ủy viên kiểm tra các cấp đã chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng đối tượng, nội dung. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.214 tổ chức Đảng và 536 đảng viên. Qua kiểm tra, đã phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng và 9 đảng viên.
Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, chỉ rõ nguyên nhân gây ra rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Năm 2019 là năm “nướt rút” trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 4 khâu đột phá, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Về lĩnh vực kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại sản xuất các sản phẩm chủ lực phù hợp với lợi thế của từng địa phương, nâng cao hiệu quả nông nghiệp cận đô thị, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển thương hiệu sản phẩm. Rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về dồn đổi, tích tụ ruộng đất, đảm bảo nâng cao hiệu quả sau dồn đổi.
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp và kế hoạch hành động của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt đến năm 2020. Chuẩn bị các bước để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), xã hội hóa đảm bảo đúng qui định và hiệu quả. Bám sát các qui định của trung ương, triển khai các bước để lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045 theo qui định tại Luật Quy hoạch.
image005_75.jpg
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần phải siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ sử dụng các nguồn vốn bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường; thực hiện rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai hoặc sử dụng không hiệu quả, thu hồi để bổ sung quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực. Tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 theo Nghị quyết số 53 của BTV Tỉnh ủy. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và quy mô giáo dục của từng địa phương. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế ở cả 3 tuyến. Đặc biệt, rà soát lại nhiệm vụ, hoạt động của các trạm y tế để điều chỉnh cho phù hợp, theo hướng không quá chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất, mà tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đảm bảo tiến độ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.
Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, UBND, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Sáp nhập các khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn theo qui định; đẩy mạnh thực hiện tinh gian biên chế theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện thống nhất quản lý biên chế trong toàn tỉnh.
Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là bám sát sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo chất lượng, đúng qui định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Đảng. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Các cơ quan truyền thông phải phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tuyên truyền việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, duy trì và nâng cao hiệu quả việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị.
Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy
IMG-7341.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy
Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; chỉ định Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy đối với đồng chí Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh.
Hội nghị cũng đã thực hiện qui trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức vụ từ 1 năm trở lên theo Quy định số 262 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 18-HD/TU ngày 15/12/2014 của BTV Tỉnh ủy. Đây là lần đầu tiên BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức lấy tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy. Kết quả, 4/10 đồng chí đạt 49/49 phiếu tín nhiệm cao gồm: Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Xuân Khai - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Mạnh Phác - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. 3 đồng chí có số phiếu tín nhiệm cao đạt 48/49 phiếu (chiếm tỉ lệ 95,75%); 2 đồng chí có số tín nhiệm cao đạt 47/49 phiếu (chiếm tỉ lệ 95,91%); 1 đồng chí có số tín nhiệm cao đạt 43/49 phiếu (chiếm tỉ lệ 87,75%).
image009_18.jpg
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh biểu quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy
Trước đó, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; phân tích những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong năm 2019.
image011_10.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành phần thảo luận
Hầu hết các đại biểu đều khẳng định năm 2018 là năm kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển toàn diện. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức được nhiều cuộc đối thoại để lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn của các doanh nghiệp, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Nhờ đó, các doanh nghiệp đã có sự phát triển ổn định; thu hút được các doanh nghiệp, nhà đầu tư quy mô lớn vào đầu tư tại tỉnh, góp phần thúc đẩy giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản.
Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế trong toàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng lộ trình. Qua sắp xếp, bước đầu đã tinh gọn được đầu mối, tiến độ, hiệu quả công việc của các ngành, đơn vị, địa phương ngày càng được nâng lên, tạo tiền đề hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tuy nhiên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng nhìn nhận thực trạng hiện nay đó là: Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa thực sự bền vững; mối liên kết giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ còn hạn chế, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất còn hạn chế. Quy mô của nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp còn nhỏ, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ còn hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao. Việc xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, thể thao còn ở mức thấp. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ở một số địa phương có lúc, có việc chưa kịp thời…
Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 - năm nhiều nhiệm vụ lớn phải đẩy mạnh thực hiện, các đại biểu cho rằng các ngành, địa phương cần siết chặt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả kinh tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; đẩy mạnh xã hội lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Đồng thời, tăng cường công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống, xã hội…
Trong chương trình làm việc, sáng ngày 11/1, BTV Tỉnh ủy đã triệu tập, tổ chức các hội nghị để thực hiện Quy trình công tác cán bộ.
Lệ Thủy - Hương Giang
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)