THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

11/01/2019 19:57 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 18/6/2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kí ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPVPHC-BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)