TIN NỔI BẬT

Từ ngày 1/4/2019 bắt đầu thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

11/01/2019 09:33 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cùng với các địa phương trong cả nước, Phú Thọ đã và đang tiến hành công tác chuẩn bị để đảm bảo cuộc tổng điều tra diễn ra nghiêm túc theo đúng thời gian qui định.


IMG-3060.jpg
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Sông Lô (thành phố Việt Trì) họp bàn lựa chọn điều tra viên có trình độ chuyên môn đảm bảo số liệu chính xác
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV/ 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.
Để tiến hành tổng điều tra, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở, Văn phòng Ban chỉ đạo các cấp. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành các phần việc như phân chia và vẽ sơ đồ nền tại các địa bàn điều tra; lập bảng kê hộ, nhân khẩu đặc thù. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra được đẩy mạnh đến các cấp, các ngành, các hộ và toàn thể nhân dân.
Có mặt tại xã Sông Lô, thành phố Việt Trì những ngày đầu tháng 1/2019, chúng tôi cảm nhận được không khí khẩn trương của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của xã.
Tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện 10 nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
Ông Nguyễn Cao Khải - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết: Để đảm bảo cuộc Tổng điều tra thành công, Ban chỉ đạo xã đã tổ chức các lớp tập huấn, lựa chọn điều tra viên có trình độ chuyên môn, am hiểu về hộ và tình hình dân cư thuộc địa bàn điều tra để thu thập, xây dựng dữ liệu điều tra đảm bảo độ tin cậy, chính xác. Đến nay, toàn xã cơ bản hoàn thành việc lập bảng kê. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng mọi hình thức đến từng hộ gia đình nhằm giúp người dân nhận thức sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, từ đó nhận được sự đồng tình của nhân dân, được người dân ủng hộ, hợp tác tích cực với tinh thần “khai đúng, khai đủ”.  
Trong cuộc Tổng điều tra lần này, ngoài các thông tin như trong phiếu điều tra toàn bộ, phiếu điều tra mẫu còn có thêm các thông tin về dân số như: Tình trạng di cư (nơi thường trú cách đây 5 năm) và lý do di cư; tình trạng khuyết tật; tuổi kết hôn lần đầu; tình trạng lao động việc làm và thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10 - 14 tuổi, phụ nữ từ 15 - 49 tuổi; thông tin về người chết; thông tin về nhà ở.

Điểm mới trong công tác thực hiện cuộc Tổng điều tra lần này là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

503613.jpg
Ông Khuất Đình Thành - cán bộ xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn) trao đổi với bà con trong khu Đồng Đa về công tác điều tra dân số
Yêu cầu lớn nhất của cuộc tổng điều tra là phải thu thập được những thông tin chính xác nhất. Ông Đỗ Anh Chiến - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cục Thống kê tỉnh, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh cho biết: Để đạt yêu cầu này, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để nhân dân hiểu rõ và thấy được trách nhiệm của mình cần phải làm gì từ đó giúp cho cán bộ điều tra đến hộ thu thập thông tin được chính xác.
“Để đảm bảo chất lượng thông tin của cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra. Ban chỉ đạo các cấp phải báo cáo thường xuyên tới Ban chỉ đạo cấp trên trực tiếp về tiến độ điều tra, những vướng mắc phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh” - ông Chiến cho biết thêm.
Trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia, ủng hộ của nhân dân; tuyển chọn và tập huấn điều tra thật kỹ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác Tổng điều tra nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình điều tra, các đơn vị cần chú ý vấn đề bảo mật thông tin, trong đó là thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, chính quyền địa phương, sự phối hợp của ngành chức năng và sự ủng hộ của mỗi người dân sẽ là điều kiện thuận lợi để cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đạt kết quả cao nhất.
Liên Linh
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)