TIN NỔI BẬT

Công tác dân vận góp phần nhân lên niềm tin trong xã hội, niềm tin trong nhân dân

10/01/2019 20:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức vào ngày 10/1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: trong năm qua, tinh thần liêm chính, phục vụ người dân đã khởi động tốt hơn. Niềm tin xã hội, niềm tin nhân dân, niềm tin thị trường tăng hơn. Thành quả đó có đóng góp của công tác dân vận.


image002_27.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Nguồn:chinhphu.vn)
Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.
image004_16.jpg
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta không chủ quan với những kết quả bước đầu mà phải thấy được những bất ổn của xã hội hiện nay để làm tốt hơn công tác dân vận, phục vụ nhân dân. Một bộ phận nhân dân còn khó khăn, còn nghèo, xã hội  phát triển nhưng còn không ít bất ổn, còn mâu thuẫn không nhỏ, trong khi chúng ta cần một khát vọng dân tộc, cần lòng dân đoàn kết thống nhất để phát triển.
Với phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác dân vận chính quyền cần được tăng cường hơn nữa để xóa bỏ tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cán bộ không sát dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.
Đồng chí khẳng định: Công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở. Tuy nhiên dân chủ phải đi liền với kỷ cương, phép nước để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và Nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhiệm vụ quan trọng là phải Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà. Xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
image006_9.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ
Năm 2018, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Triển khai “Năm Dân vận chính quyền” 2018, các cấp, ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đến nay cả nước đã có trên 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những mô hình “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
image008_5.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương (Ảnh: Chinhphu.vn)
Tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2019”.
Khánh Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)