KINH TẾ

Cẩm Khê hoàn thành dồn đổi ruộng đất củng cố kênh mương, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân

11/01/2019 14:39 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Năm 2018, huyện Cẩm Khê thực hiện dồn đổi ruộng đất thành công ở 4 xã: Phùng Xá, Phương Xá, Đồng Cam và Cát Trù. Những ngày này, chính quyền xã cùng với bà con nhân dân đang tập trung củng cố hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng để bước vào sản xuất vụ chiêm xuân.


image001_23.jpg
Bà con nông dân khu 6, xã Phùng Xá làm đất gieo cấy vụ chiêm xuân
Gia đình ông Nguyễn Hồng Hạnh và người dân khu 6, xã Phùng Xá đang tập trung lấy nước đổ ải cày bừa sản xuất vụ chiêm xuân. Năm 2018 gia đình ông cùng với các hộ dân trong xã tập trung dồn đổi ruộng đất. Ông Hạn cho biết: “Trước kia gia đình tôi có 8 thửa 6 sào, sau dồn đổi còn 1 thửa. Được dồn đổi thành một ruộng to, chúng tôi huy động mọi người gia đình đầu tư vốn, hình thành mô hình ban đầu xã hội hóa, nhà nước nhân dân cùng làm, đầu tư xây kênh mương trước mắt phục vụ sản xuất sau này”.
Cũng như ở xã Phùng Xá, xã Đồng Cam đã hoàn thành kế hoạch dồn đổi cho 674 hộ với 128,2ha; hiện nay đang tiến hành đắp mới và đắp cạp trên 20km tuyến bờ vùng, bờ thửa kênh mương và giao thông nội đồng, tạo thành các vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa.
Ông Nguyễn Chí Thân, người dân khu 1, xã Đồng Kệ xã Đồng Cam huyện Cẩm Khê cho biết: “Sau khi dồn điền đổi thửa ruộng to hơn, chúng tôi đầu tư xây bờ củng cố mặt ruộng cho phẳng, làm ăn thuận tiên hơn nhiều so với trước”.
Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Ngọc San, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Cam huyện Cẩm Khê cho biết: “Sau quá trình vận động, bà con chỗ sâu chỗ xa chỗ tốt chỗ xấu, bà con đều đồng tình nhận, bây giờ các kênh mương, cống đõ chúng tôi làm kịp thời đảm bảo gieo cấy chiêm xuân năm 2019 cho bà con, đặc biệt năm nay xã cấy lúa J02 nên sẽ làm sớm hơn ”.
Ở huyện Cẩm Khê, các xã trong vùng dồn đổi đã tổ chức cho hơn 2.000 hộ dân nhận ruộng mới tại thực địa, sau khi dồn đổi còn lại 2 thửa/hộ, diện tích bình quân 1.080m2/thửa; đắp mới và đắp cạp hơn 60km tuyến bờ vùng, bờ thửa kênh mương và giao thông nội đồng. Ngoài các xã trên, UBND huyện Cẩm Khê yêu cầu các  xã, thị trấn trong huyện cùng các phòng chuyên môn từ huyện đến cơ sở tiến hành nạo vét kênh mương, kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến lịch nước đổ ải cho làm đất, gieo mạ; rà soát toàn bộ diện tích gieo trồng lúa và các cây trồng vụ chiêm xuân để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, góp phần đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đề ra
Mạnh Thuần
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)