THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2018 - 2019

04/01/2019 17:22 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5906/UBND-KTN về việc chủ động thực hiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2018 - 2019.


Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng mạnh vào các tháng cuối năm, bởi vậy Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT:
Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị chức năng bám sát diễn biến thời tiết tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Rà soát thực hiện tốt công tác tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh tai xanh và bệnh dại tại các khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn cơ nguy cơ cao.
2. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch vào địa bàn tỉnh. 
3. UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo thành viên Ban chỉ đạo sản xuất, các phòng, đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế của địa phương.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Việt Bắc thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, nguy cơ, tác hại của từng loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi để thông báo, cảnh báo kịp thời cho người dân biết không chủ quan, bị động trong phòng chống rét đậm, rét hại, dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi để người dân biết và chủ động thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)