KINH TẾ

767 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018

03/01/2019 16:53 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, đến ngày 15/12/2018 toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập mới cho 767 doanh nghiệp, tăng 17,6% so với năm 2017. Tổng số vốn đăng ký 3.769,5 tỉ đồng; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 4,9 tỉ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 7.360 doanh nghiệp (đạt 92% so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 25-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 là 8.000 doanh nghiệp), trong đó có trên 5.600 doanh nghiệp hoạt động (chiếm 76%).


-DSC6022.jpg
Dây chuyền sản xuất gạch của Công ty cổ phần CMC Việt Trì
Hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 nhìn chung ổn định, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thành lập mới tiếp tục tăng. Toàn tỉnh có 130 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 39,8% so với năm 2017. Các doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang phục, sản xuất da, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế…
Để tiếp tục thu hút đầu tư có hiệu quả, công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, giải quyết phản ánh kiến nghị cũng được các cấp, ngành quyết liệt triển khai, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh được chú trọng, kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động các doanh nghiệp không hoạt động, hoạt động không đúng địa chỉ kinh doanh.
Trong năm 2018, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 206 doanh nghiệp, tăng 34,6% so với năm 2017. Trong đó có 135 công ty TNHH (chiếm 65,5%), 50 công ty cổ phần (chiếm 12,1%), 21 doanh nghiệp tư nhân.
Nguyễn Liên
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)