QUỐC PHÒNG - AN NINH

Lực lượng vũ trang đất Tổ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

22/12/2018 09:01 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ đã được triển khai sâu rộng, gắn với thực tiễn tại các địa phương, đơn vị LLVT tỉnh. Các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua đều hướng vào nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


image002_124.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ (năm 2018)
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, nâng cao rõ nét về nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chủ trì các cấp và LLVT tỉnh trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng gắn với bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng người quân nhân kiểu mẫu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.
Phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đã diễn ra thường xuyên, liên tục, xuyên suốt mọi hoạt động của LLVT.
Phong trào thi đua quyết thắng đã hướng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ vào nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp xảy ra. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; tổ chức luyện tập nghiêm túc làm cho bộ đội nắm chắc và xử lý thuần thục các tình huống; chú trọng đổi mới công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.
LLVT tỉnh luôn khắc sâu bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vừa là đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt trong cơn bão số 3 vào cuối tháng 7/2018, Bộ CHQS tỉnh huy 303 bộ đội thường trực, 5.516 dân quân của các địa phương, 4 xuồng máy, 6 ô tô các loại, đã cứu được 6.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm thuộc các huyện Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Tân Sơn, di dời 5.000 hộ dân ra khỏi vùng ngập úng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy, đánh giá cao. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, góp phần tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.
Qua thực tiễn tổ chức phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực như phong trào: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Chiến sĩ dân vận khéo”; “Trung đội dân quân tự vệ huấn luyện giỏi”… Kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, xây dựng đơn vị, xây dựng địa bàn, từng bước hoàn thiện trình độ hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.
image004_59.jpg
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện của Ban CHQS thành phố Việt Trì
Ghi nhận kết quả từ phong trào thi đua, 5 năm liên tục LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc; 3 đơn vị cấp huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh Phú Thọ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng; 19 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và nhiều cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen, Giấy khen…
Trong những năm tới, nhiệm vụ cách mạng đặt ra với yêu cầu ngày càng cao về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và kinh nghiệm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường tiềm lực và sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, chủ động làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chính đốn Đảng; xây dựng cấp uỷ, các chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.
Hằng năm và từng giai đoạn xác định nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Có cách làm cụ thể thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức biên chế và cải cách hành chính; Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật, tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá tốt”, thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy nội lực cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia tích cực, hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương Phú Thọ giàu mạnh.
Đại tá Đinh Mạnh Phác - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)