KINH TẾ

Hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Phú Thọ: Nhìn từ góc độ quản lý thuế

09/07/2018 16:10 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong những năm qua, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào tỉnh không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, tổng số nộp ngân sách của các doanh nghiệp này hằng năm tăng chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương cũng như của doanh nghiệp và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Trước thực tế đó, nhiều giải pháp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp FDI được Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai sâu hơn.


IMG-1388.JPG
Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ là một trong số các doanh nghiệp FDI có số nộp NSNN 6 tháng đầu năm 2018 đạt khá
Qua công tác quản lý thu thuế cho thấy, nếu như năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 99 doanh nghiệp FDI, năm 2016 là 108 doanh nghiệp, thì đến nay con số này đã lên đến 160 doanh nghiệp đang hoạt động (bao gồm cả chi nhánh và nhà thầu nước ngoài) được Cục Thuế quản lý thu thuế. Trong đó có trên 100 doanh nghiệp Hàn Quốc; còn lại là các doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI chủ yếu là may mặc, sản xuất sản phẩm nhựa hoặc làm gia công cho công ty mẹ và các hãng nước ngoài. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là quần áo, vải bạt, bao bì, linh kiện điện tử, thực phẩm, chè, dịch vụ vận tải...
Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, về cơ bản, các doanh nghiệp FDI chấp hành tốt chính sách thuế. Tuy nhiên, số doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn không nhiều và tổng số nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm của khối các doanh nghiệp FDI chưa cao. Cụ thể, tổng số nộp NSNN từ khối doanh nghiệp này năm 2016 là 188,5 tỷ đồng; năm 2017 là 194,3 tỷ đồng; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 là 103,3 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, một số doanh nghiệp có số nộp NSNN đạt khá  như: Công ty TNHH MIWON Việt Nam nộp gần 15 tỷ đồng; Công ty Chè Phú Đa nộp hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ nộp hơn 8 tỷ đồng...
Bên cạnh đó vẫn có một số doanh nghiệp không phát sinh số thuế phải nộp, thậm chí có doanh nghiệp lỗ nhiều năm, hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, của doanh nghiệp cũng như các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.
Ở góc độ quản lý thuế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến số nộp NSNN của khối các doanh nghiệp FDI chưa đạt như kỳ vọng một phần do hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Trong khi sản phẩm của các doanh nghiệp này chủ yếu là xuất khẩu nên phần lớn các doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Một số doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thua lỗ chủ yếu do hạch toán phần chi phí phải trả cho phí chuyển giao công nghệ, tiền bản quyền thương hiệu, chi phí trả tiền lãi vay và chi phí mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị công ty mẹ ở nước ngoài quá cao.
Từ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và nộp NSNN của các doanh nghiệp FDI, trong những năm qua, các cấp chính quyền địa phương đã có chính sách phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh vào địa bàn tỉnh.
Về phía cơ quan thuế, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; các chính sách có liên quan theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
Cục Thuế tỉnh chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung đến các doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI trong việc kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch thu sát với thực tế; đôn đốc kịp thời các doanh nghiệp chậm kê khai, quyết toán thuế. Thực hiện phân tích hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, lựa chọn các doanh nghiệp FDI thuộc diện rủi ro cao về thuế để lập kế hoạch kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường trong doanh thu, chi phí, số thuế phải nộp, số thuế còn được khấu trừ, góp phần ngăn chặn các trường hợp trốn thuế, lách thuế.
Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục thanh tra chống chuyển giá và thanh tra chấp hành chính sách thuế nhằm chống thất thu ngân sách và răn đe các doanh nghiệp FDI có ý đồ chuyển giá, trốn thuế, thông qua việc thực hiện xử phạt 20% đối với hành vi khai sai, tính tiền chậm nộp mức 0,03%/ngày và phạt từ 1 - 3 lần thuế đối với hành vi trốn thuế. Đồng thời áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thuế đối với các doanh nghiệp FDI chây ỳ, nợ tiền thuế.

Văn Học

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>