TIN TRONG TỈNH

Triển khai công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng cuối năm 2018

09/07/2018 17:26 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 với 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.
20180709-pg02.JPG
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị
6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản, Phát thanh truyền hình… đã được thực hiện tốt với nhiều kết quả nổi bật. Hiện nay, cả nước có 857 cơ quan báo, tạp chí in; 195 báo điện tử và tạp chí điện tử; 59 nhà xuất bản; 348 doanh nghiệp được cấp giấy phép đang cung cấp dịch vụ bưu chính; 12.421 điểm phục vụ mạng bưu chính công cộng; 8.130 điểm điểm Bưu điện - Văn hóa xã; 75 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và 71 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đang hoạt động; 30.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin…
Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền ước đạt 3.570 tỷ đồng. Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực xuất bản, in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 965 tỷ đồng. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 8.100 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 200 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 181.948 tỷ đồng. Các doanh nghiệp viễn thông đã phát triển thêm được 22.665 trạm BTS, 19.865km cáp quang. Tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt 1.026.000 tỷ đồng…
6 tháng cuối năm 2018, Bộ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; Quy chế làm việc của Chính phủ và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung, tăng cường chỉ đạo thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; triển khai các đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tiếp tục tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
DSC-0068sua_1.JPG
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông trong cả nước. Tuy nhiên Bộ trưởng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước của Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn có cơ quan báo chí và nhà báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây tác động xấu đến vai trò, uy tín của báo chí đối với xã hội. Đầu tư nhà nước cho ứng dụng công nghệ thông tin tại một số Bộ, ngành, địa phương chưa tương xứng với vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực này. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin làm xuất hiện nhiều nguy cơ mới, đe dọa an toàn, an ninh mạng; nguy cơ sự cố mất an toàn thông tin mạng ngày càng gia tăng, tình trạng lây nhiễm mã độc cao.
Đối với các đề xuất, kiến nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông tại hội nghị, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có văn bản trả lời chính thức nhằm giải quyết các vướng mắc giữa Bộ và các địa phương.
Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; chú trọng triển khai phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn thông tin đến năm 2020. Các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển.
Bộ trưởng yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản; kiểm tra, rà soát các cơ quan báo chí trên địa bàn có hành vi vi phạm chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; kịp thời ứng phó trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet, giữ vững chủ quyền quốc gia về không gian mạng. Đặc biệt, phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, góp phần lập thành tích thiết thực chào mừng Ngày thành lập ngành Thông tin và Truyền thông 28/8.

Thanh Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>