THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh

01/07/2018 16:38 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Phuthoportal - Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 7 /CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


Trong những năm qua, công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về khoáng sản, thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản tại các khu vực có chung đường địa giới hành chính trên sông với UBND các tỉnh, thành phố giáp ranh. Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản được bảo đảm, chặt chẽ; việc phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép kịp thời và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lô, sông Hồng, sông Đà, sông Bứa, tình trạng khai thác trộm quặng tại xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn. Xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản trên có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương.
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018 về tình hình, kết quả thực hiện việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản phải thực hiện khai thác đúng theo quy định của giấy phép khai thác khoáng sản, đúng chỉ giới diện tích khu vực được cấp phép khai thác, đúng độ sâu khai thác; thông báo kế hoạch khai thác với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của nhà nước và chỉ được khai thác ban ngày, thời gian từ 06 giờ 00' đến 18 giờ 00', ngoài khoảng thời gian này tuyệt đối không được phép khai thác.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra nếu phát hiện tổ chức, doanh nghiệp có hành vi khai thác khoáng sản sai quy định phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>