THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

01/06/2018 13:22 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 85 /BC-UBND về Hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)