Đề cương tuyên truyền

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

03/05/2018 08:02 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 13/3/2018, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn số: 02- HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)