THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

28/04/2018 16:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 68 /BC-UBND báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)