Đề cương tuyên truyền

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện lịch sử trong năm 2018

13/04/2018 08:02 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Ngày 20/3/2018, Thành ủy Việt Trì ban hành văn bản hướng dẫn số: 26 - HD/TU về tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)