THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

10/04/2018 12:45 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 47/BC-UBND đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.       


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)