THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018

27/01/2018 08:43 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 09/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018. 
 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)