THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

11/01/2018 09:18 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 239/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 12 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)