THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

24/12/2017 11:27 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)