THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

24/12/2017 11:20 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)