THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất cho học sinh đạt giải và giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 - 2016

24/12/2017 11:15 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất cho học sinh đạt giải và giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 - 2016.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)