THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo thị xã Phú Thọ

24/12/2017 11:12 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo thị xã Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)